ទីស្នាក់ការកណ្តាល

អាសយដ្ឋាន​ :

បន្ទប់លេខ A៣ -០១ អគារលេខ ៧៨៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ :

+ 855 23 987 512

ទូរសារ :

+ 855 23 987 523

អ៊ីម៉ែល :

info@nssfc.gov.kh

គេហទំព័រ :

www.nssfc.gov.kh

ទីតាំង

ទម្រង់ទំនាក់ទំនង